Click here to edit title

Click here to edit subtitle

Styret består i sesongen 2022/2023 av:


Leder: Tove Klyve - Mobil: 93669494

Medlem: Øyvind Løkling, økonomiansvarlig: 

Medlem: Bente Haug, Leder pr gruppa 
Medlem: Gro Fredheim, Leder kafè gruppe
Medlem: Kanutte Huse, Leder estetisk gruppe


Kontaktmail: [email protected]

Hvem kan bli med?


Alle som har lyst til å spille teater kan bli med hvis vi har plass. Primært tar vi inn barn og unge fra Bjørndal og omegn. 


Vær klar over at det tar mye tid i perioder og det ligger mye øvelse bak det som vises på scenen. Også foreldre må være innstilt på å bidra en god del.
Det er heller ikke sikkert at man får de største rollene hele tiden, men alle er like viktige for å få til en fin forestilling. Samarbeid med andre skuespillere er også avgjørende.


Ta kontakt for å stå på venteliste.