Title

Subtitle

Våre instruktører:

Gunhild Hjertaas og Kari Wist Holmen

I år også har vi vært så heldige å fått Gunhild og Kari som instruktører, de har vært instruktører for teateret i ikke mindre enn 5 ganger tidligere. De skriver stykker, komponerer musikk og utvikler skuespillerne på en enestående måte.
I år får de hjelp av tidligere medlem i teateret gjennom mange år,
Elise Bolmen.   

Guhild Hjertaas f. 1986 i Trondheim
Gunhild er utdannet skuespiller fra Romerike Folkehøyskole og Nordisk Institutt for Scene og Studio. Hun har en bachelor i Musikkvitenskap fra NTNU og har studert sang ved Complete Vocal Institute i København.
Hun er frilanser innenfor teater, film og tv.
Gunhild er også medlem og skuespiller i Framdrift og Holmen Hjertaas Produksjoner.

Kari Wist Holmen f. 1986 i Verdal
Kari er utdannet skuespiller fra Romerike Folkehøyskole og Nordisk Institutt for Scene og Studio og er til daglig frilanser innenfor teater, film og tv. 
Foruten å jobbe som skuespiller har Kari også erfaring som dramaturg, inspisient og sufflør innen det profesjonelle feltet. Hun er også mamma til en fin liten jente på 1 år.
Kari er også medlem og skuespiller i Framdrift og H
olmen Hjertaas Produksjoner. 

Elise Bolmen
Elise er tidligere medlem av teateret, og er i år med som hjelpeinstruktør.